Konst och Grafisk formgivning - 1 år

DSC00485

                                                                                                                      Konst och Grafisk formgivning – 1 år

Konst och Grafisk formgivning är en ettårig eftergymnasial heltidsutbildning som är förberedande inför högskola, då den ger en god grund för att söka sig vidare till studier inom konst och design samt andra kreativa yrkesområden. Utbildningen vänder sig till dig som redan har någon form av konstnärliggrundutbildning eller motsvarande. Utbildningen syftar till att djupare söka dina personliga förutsättningar att vidareutveckla konstnärlig självständighet och ett eget självständigt uttryck.


Utbildningen har två inriktningar, Konst och Grafisk formgivning. Som studerande väljer du en av dessa obligatoriska inriktningar. De båda inriktningarna har en huvudlärare som följer din utveckling genom hela utbildningen.


Utbildningen syftar till att ge dig möjlighet och en ökad förståelse för resonemang och tankegångar inom konst och Grafisk formgivning. Du får utveckla din tekniska förmåga, dina materialkunskaper och dina möjligheter att uttrycka dig muntligt och skriftligt kring ditt arbete. Du tilldelas en egen ateljéplats, till vilken du har tillgång dag- och kvällstid under hela läsåret.

Hej du där som intresserar dig för att söka Basis!

”Jag studerade konst på den fördjupade 1års utbildningen Konst och Grafisk formgivning. Det jag verkligen uppskattade med Basis var arbetet med egna projekt, ateljésamtalen och stödet från huvudläraren. Vi jobbade ofta med olika teman som en utgångspunkt men med en frihet att utveckla arbetet dit en själv ville ta det. Den friheten värderade jag högt, den uppmanade mig till att utveckla mitt eget konstnärliga uttryck och att arbeta självständigt. Vi blev introducerade till olika konstnärers verk och processer. Det gav mig inspiration och en djupare förståelse för hur olika ens konstnärskap kan se ut.

Det jag verkligen också uppskattade med Basis var alla dom valbara kuserena . Genom kurserna fick jag testa olika medium att jobba med för att se vad som kändes kul och passande för mig.


Idag (ett år senare) går jag mitt första år på kandidatprogrammet i Fri konst på HDK-Valand. På Basis fick vi mycket stöd och hjälp att bygga upp en portfolio att söka till högskolan med. Dessutom träffade jag väldigt fina människor där som än idag ligger varmt om mitt hjärta. Min största lärdom fram till idag är tro på dig själv, våga testa och lyssna inte på varje kritisk tanke som dyker upp!”

Citat från Disa Björk studerande på Konst och Grafiskformgivning läsåret 2022-23.