Kostnärlig grundutbildning - 1 år

1

                                                                                                                     Konstnärlig grundutbildning – 1 år 

Konstnärlig grundutbildning är en ettårig eftergymnasial heltidsutbildning som är förberedande inför högskola då den ger en god grund för att söka vidare till studier inom konst, design och andra kreativa yrkesområden. Ämnena som innefattas är teckning, kroki, skulptur, måleri/olja, måleritekniker, grafik, konsthistoria, grafisk design och illustration samt tematiskt arbete med handledning i både gemensamma och individuella konstnärliga processer, vilket allt sammantaget utvecklar seendet och förmågan till konstnärlig gestaltning.