Kostnärlig grundutbildning - 1 år


Konstnärlig grundutbildning – 1 år 

Konstnärlig grundutbildning – 1år är en eftergymnasial heltidsutbildning som är förberedande inför högskola då den ger en god grund för att söka vidare studier inom konst, design och andra kreativa yrkesområden. Ämnena som innefattas är teckning, kroki, skulptur, måleri/olja, måleritekniker, grafik, konsthistoria, grafisk design och illustration samt tematiskt arbete med handledning i både gemensamma och individuella konstnärliga processer, 

vilket allt sammantaget utvecklar seendet och förmågan till konstnärlig gestaltning.

ÄMNEN

Teckning – kursen har fokus på teckningens material, metoder, perspektiv och motiv. Olika förhållningsätt och komposition. Studier av ellipser, ljusförhållanden och valörer. Teckningen är ett centralt moment i alla ämnesområden.

Kroki – vi tecknar efter modell och tränar därigenom förståelsen för anatomi och figurframställning. Det personliga uttrycket fördjupas i dialog med läraren.

Måleri – färglära, komposition, bildanalys, materialkunskap inom oljemåleri, akvarell och tuschtekniker. Höstterminens undervisning i olja ägnas åt lärarledda modell-, stilleben- och porträttstudier vilka under vårterminen följs upp av övningar i idébaserat måleri och måleriska experiment. Under hela läsåret refereras och diskuteras konsthistoria och nutida måleri. I kursen ingår också materialgenomgång, miljövänlig hantering av arbetsmaterialet, rengöring och sophantering.

Skulptur – kursen består av grupparbeten och individuellt arbete som undersöker grundläggande delar i konstnärlig kommunikation och tredimensionell form. Modellstudier. Dokumentation av arbetsprocessen och färdiga verk.

Projektvecka – kursen syftar till  att ge erfarenhet av ett tematiskt processarbete tillsammans med andra.

Grafik – orientering i grafiska tekniker så som: djuptryck, högtryck, experimentella metoder, genomtryck, plantryck, digitala bilder och blandformer.

Konsthistoria – Att med olika teman och jämförande exempel från samtid, nutid och dåtid introducera och diskutera konstens och bildens form, innehåll, funktion och teoretiska begrepp i ett brett och berättande samhälls- och idéhistoriskt perspektiv.

Grafisk design & Illustration – vi jobbar både för hand och digitalt. Vi går igenom typografi och bokstavshistoria samt vad som händer just idag inom området. Orientering i datorprogrammen Illustrator, Photoshop och In Design. Fokus ligger på det konstnärliga och kreativa i arbetsprocessen.

Presentation – Kursen innehåller terminsredovisning med feedback i mindre grupper.  Arbete med sammanställning av arbetsprover inför vidare utbildning. Utställningsarbete.

Kursavgift – avgiften för Grundåret är 28 500 kr per termin exklusive 1000 kr i anmälningsavgift. Materialkostnader tillkommer max 4000 kr. Eleven får stöd i att hitta billiga materialalternativ. Du som söker studiemedel kan också söka merkostnadslån hos CSN för hela kursavgiften. Läs mer på CSN:s hemsida, under rubriken Övriga utbildningar. Utbildningen är kompletterande utbildning i kvoten A3. Inom A3-kvoten har du rätt till fyra terminers studielån (max 80 veckor). Studiemedel på Grundåret belastar således inte din högskole- och universitetskvot.