Ansökan - Konst och Grafisk formgivning. - 1 år

Sök till konst och Grafisk formgivning på Basis konstskola

 

Behörighetskrav för våra heltidsutbildningar 

För att studera på Konst och Grafisk formgivning krävs att du sedan tidigare har en ettårig grundläggande konstutbildning

eller motsvarande längre kurser.

 

Den sökande skall också ha genomgått gymnasieskola, gymnasiesärskola, motsvarande utbildning eller skall utifrån sina arbetsprover bedömas kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Så här söker du

Vad kul att du är intresserad av att söka till Basis Konstskola. 

Det är enkelt att söka, det du behöver göra är att läsa igenom anmälningsvillkoren, 

fylla i anmälningsblanketten som du finner längre ner på denna sida samt skicka in lite dokument och arbetsprover.

Ansökan

I din ansökan ska det ingå:

Ifylld anmälningsblankett (glöm inte att trycka -Skicka ansökan).

Kopior på gymnasiebetyg (studerar du på gymnasiet så kan du komplettera betyg senare).

Personbevis (laddar du ner på Skatteverkets hemsida)

Arbetsprover. 

Arbetsprover

Vi är såklart nyfikna att se vad du gjort tidigare! 

Arbetsproverna består av minst 5 arbeten (men gärna fler) i valfri teknik, det kan vara allt från måleri, skulptur, film, foto, teckning, illustrationer, digitala verk, installationer etcetera. Alla konstformer är välkomna.

 

Du sammanställer dina arbetsprover till en PDF och märker filen med ditt namn. 

Om dina arbeten har titlar, glöm inte att skriva in detta i din PDF. 

Skicka in din ansökan till oss

Din ansökan innehållande arbetsprover, gymnasiebetyg, personbevis mejlar du digitalt till fordjupning(snabel-A)basis.se

Glöm inte skriva i motiveringen vilken inriktning du är intresserad av, Konst eller Grafisk formgivning.

Antagningsbesked

Vi vill ha din ansökan och arbetsprover senast 6/5 2024. Antagningsprocessen brukar ta ca 2 veckor, när antagningsarbetet är klart skickar vi ut antagningsbesked. Blir du inte antagen i första omgången så hamnar du på reservlistan, alla sökande får en reservplats.  

Bekräftelse av studieplats

När du fått ett skriftligt antagningsbesked från skolan tackar du ja eller nej till studieplatsen genom att betala anmälningsavgiften som skickas till dig tillsammans med antagningsbeskedet.

 

Anmälningsavgiften utgör en delbetalning av terminsavgiften. Den visar att du ämnar delta i utbildningen och att en plats reserverats. Utebliven betalning medför överföring till reservlistan. Ångerrätten på två veckor tillämpas (se nedan), om den sökande tackar nej till studieplatsen senare betalas inte anmälningsavgiften tillbaka.

Sen anmälan

Du har möjlighet att söka en reservplats fram till terminsstart. Vid eventuell platstillgång fördelas studieplatserna löpande från den dag antagningsbeskeden skickats. Ansökan görs på samma sätt som vid ordinarie antagning.

Kurstid

Utbildningen omfattar 1200 timmar under två terminer.

Tider 

Måndag – Fredag 09:00-16:00.

Terminstider 2023-2024

Hösttermin 28/8 – 12/1 

Vårtermin  15/1 – 31/5

Avgifter

Avgiften för utbildningen är 31,500 kr per termin exklusive en anmälningsavgift på 1000 kronor. Avgiften faktureras vid varje terminsstart, vid vissa undantag kan betalningen faktureras vid 4 tillfällen per termin. 

Merkostnadslån för terminsavgiften

Du som söker studiemedel har möjlighet att söka merkostnadslån för hela terminsavgiften. Läs mer på CSN:s hemsida under övriga utbildningar. Konst och Kulturutbildningar. Utbildningen tillhör A3 kvoten och belastar inte kvoten för högskolestudier. Materialkostnader: max. 4000 kr. Oljemåleri, Akvarell, Grafik, papper, duk och tecknings material. Skolan ger tips om billigare alternativ.

Anmälningsvillkor

Du bekräftar att du vill ha den erbjudna studieplatsen genom att betala in den anmälningsavgift som faktureras i samband med att du får antagningsbeskedet. Vi tillämpar ångerrätten (se nedan). Om du ångrar att du tackat ja till din studieplats senare än två veckor efter att anmälningsavgiften är inbetald så betalas inte anmälningsavgiften tillbaka. Du kan lämna besked om att du inte vill studera senast två veckor innan kursstart, därefter är du skyldig att betala 50% av det som återstår av utbildningen. Observera att du anmäler dig till en ettårig utbildning. I händelse av att du på grund av sjukdom som kan styrkas med läkarintyg vill avbryta dina studier, avbryts betalningsförbindelsen. Den studerande faktureras för terminsavgiften fram till dess att läkarintyget inkommit till skolan.

Ångerrätt 

Enligt svensk lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har du 14 dagars ångerrätt från det att du bekräftat att du vill ha en erbjuden studieplats. Det betyder att du utan att ange skäl eller att bli debiterad avgifter har rätt att ångra din anmälan. Ångrar du din anmälan så fyller du i ångerblanketten och mejlar enligt anvisning i blanketten.

Ångerblankett konsumentverket

Förverkad ångerrätt 

Om du påbörjat deltagande i en aktivitet har du accepterat att avstå din ångerrätt. Avanmälan och avbrutet deltagande: – När ångerrätten förfallit kan du avanmäla dig fram till 14 dagar före start utan att ange orsak eller bli debiterad några avgifter, genom att kontakta oss. – Om du återtar din anmälan innan aktiviteten startat men mindre än 14 dagar före start debiteras du på 10% av årsavgiften. – Om du avbryter ditt deltagande efter terminsstart är du skyldig att betala 50% av det som återstår av utbildningen. – Om skälet till att du avbryter aktiviteten är varaktigt hinder såsom sjukdom styrkt med läkarintyg, avbryts betalningsförbindelsen och den ännu ej utnyttjade delen av terminsavgiften återbetalas. – Inom 30 dagar från det att du avanmält eller avbrutit dina studier enligt ovan ska vi återbetala redan inbetald terminsavgift till dig.

Ansökan till konst och Grafisk formgivning - 1 år

Varför behöver du lämna personuppgifter? Dina uppgifter behövs för att vi ska kunna administrera utbildningen och kommunicera med dig. Vi behöver dem också för att kunna tillgodose förordningskrav från Myndigheten för yrkeshögskolan. I Studiefrämjandets integritetspolicy kan du läsa läsa om dina rättigheter gällande hantering av dina personuppgifter.