Ansökan - Konstnärlig grundutb. - 1 år

Sök till konstnärlig grundutbildning på Basis konstskola

 

Här nedan hittar du information om hur du ansöker till utbildningen konstnärlig grundutbildning

Det finns ett fåtal platser kvar till utbildningen, följ stegen nedan för att söka en studieplats.

Behörighetskrav för våra heltidsutbildningar

Den sökande skall ha genomgått gymnasieskola, motsvarande utbildning eller skall på annat sätt bedömas kunna tillgodogöra sig utbildningen.

 

Så här söker du

 

Ansökningsformulär

Fyll i och skicka in ansökningsformuläret som du hittar längre ner på sidan.

 

Ansökan

En komplett ansökan består av 3 dokument:

personbevis, gymnasiebetyg samt arbetsprover och mejlas till grundar(snabel-a)basis.se

 

Arbetsprover

Arbetsproverna består av tre arbeten i valfri teknik, varav minst en teckning. Max 10 Mb/mejl.

Mejlet skall döpas till den sökandes och utbildningens namn.

 

Vad händer sen?

 

Antagningsbesked

Just nu behandlar vi och ger svar på ansökningar löpande fram till terminsstart.

 

Bekräftelse av studieplats

När du fått ett skriftligt antagningsbesked från skolan tackar du ja eller nej till studieplatsen genom att betala in en faktura på anmälningsavgiften som skickas till dig tillsammans med antagningsbeskedet. Anmälningsavgiften utgör en delbetalning av terminsavgiften. Den visar att du ämnar delta i utbildningen och att en plats reserverats. Utebliven betalning medför överföring till reservlistan. Ångerrätten på två veckor tillämpas (se nedan), om den sökande tackar nej till studieplatsen senare betalas inte anmälningsavgiften tillbaka.

 

Sen anmälan

 

Reservplats 

Du har möjlighet att söka en reservplats fram till terminsstart. Vid eventuell platstillgång fördelas studieplatserna löpande från den dag antagningsbeskeden skickats. Gör du sen anmälan skriver du utbildningens namn, reservplats och ditt eget namn i ämnesfältet när du skickar in ansökan. I övrigt görs ansökan på samma sätt som vid ordinarie antagning.

  

Studier med start i januari 

Det finns möjlighet att studera en termin med start i januari i mån av plats och om du har tidigare förkunskaper. Du kan välja att studera under enbart vårterminen eller fortsätta dina studier på höstterminen för att fullfölja ett läsår. Ansöker du till vårterminen är du inte betalningsskyldig om du lämnar återbud senare än två veckor innan terminsstart, vi ser förstås gärna att du lämnar besked i så god tid som möjligt före terminsstarten om du ej är intresserad av din studieplats.

 

 

 

Kurstid 

Utbildningen omfattar 1200 timmar under två terminer.

 

Tider

Måndag – Fredag 09:00-16:00.

 

Terminstider 2023–2024 

Hösttermin 28/8–12/1

Vårtermin 15/1–31/5

Avgifter

Avgiften för utbildningen är 28,500 kr per termin exklusive en anmälningsavgift på 1000 kronor. Avgiften faktureras vid varje terminsstart, vid vissa undantag kan betalningen faktureras vid 4 tillfällen per termin. 

Merkostnadslån för terminsavgiften

Du som söker studiemedel har möjlighet att söka merkostnadslån för hela terminsavgiften. Läs mer på CSN:s hemsida under övriga utbildningar. Konst och Kulturutbildningar. Utbildningen tillhör A3 kvoten och belastar inte kvoten för högskolestudier. Materialkostnader: max. 4000 kr. Oljemåleri, Akvarell, Grafik, papper, duk och tecknings material. Skolan ger tips om billigare alternativ.

Anmälningsvillkor

Du bekräftar att du vill ha den erbjudna studieplatsen genom att betala in den anmälningsavgift som faktureras i samband med att du får antagningsbeskedet. Vi tillämpar ångerrätten (se nedan). Om du ångrar att du tackat ja till din studieplats senare än två veckor efter att anmälningsavgiften är inbetald så betalas inte anmälningsavgiften tillbaka. Du kan lämna besked om att du inte vill studera senast två veckor innan kursstart, därefter är du skyldig att betala 50% av det som återstår av utbildningen. Observera att du anmäler dig till en ettårig utbildning. I händelse av att du på grund av sjukdom som kan styrkas med läkarintyg vill avbryta dina studier, avbryts betalningsförbindelsen. Den studerande faktureras för terminsavgiften fram till dess att läkarintyget inkommit till skolan.

Ångerrätt 

Enligt svensk lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har du 14 dagars ångerrätt från det att du bekräftat att du vill ha en erbjuden studieplats. Det betyder att du utan att ange skäl eller att bli debiterad avgifter har rätt att ångra din anmälan. Ångrar du din anmälan så meddelar du skolan så snart som möjligt via mail eller telefon.

Förverkad ångerrätt

Om du påbörjat deltagande i en aktivitet har du accepterat att avstå din ångerrätt. Avanmälan och avbrutet deltagande: – När ångerrätten förfallit kan du avanmäla dig fram till 14 dagar före start utan att ange orsak eller bli debiterad några avgifter, genom att kontakta oss. – Om du återtar din anmälan innan aktiviteten startat men mindre än 14 dagar före start debiteras du på tio procent av årsavgiften. – Om du avbryter ditt deltagande efter terminsstart är du skyldig att betala 50% av det som återstår av utbildningen. – Om skälet till att du avbryter aktiviteten är varaktigt hinder såsom sjukdom styrkt med läkarintyg, avbryts betalningsförbindelsen och den ännu ej utnyttjade delen av terminsavgiften återbetalas. – Inom 30 dagar från det att du avanmält eller avbrutit dina studier enligt ovan ska vi återbetala redan inbetald terminsavgift till dig.

Ansökan till Konstnärlig grundutbildning - 1 år

Varför behöver du lämna personuppgifter? Dina uppgifter behövs för att vi ska kunna administrera utbildningen och kommunicera med dig. Vi behöver dem också för att kunna tillgodose förordningskrav från Myndigheten för yrkeshögskolan. I Studiefrämjandets integritetspolicy kan du läsa läsa om dina rättigheter gällande hantering av dina personuppgifter.