Ansökan - Inredningsarkitektur och Produktdesign - 1 år

Sök till Inredningsarkitektur och Produktdesign på Basis konstskola


Behörighetskrav för våra heltidsutbildningar 

Den sökande skall också ha genomgått gymnasieskola, gymnasiesärskola, motsvarande utbildning eller skall utifrån sina arbetsprover bedömas kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Så här söker du

Vad kul att du är intresserad av att söka till Basis Konstskola. 

Det är enkelt att söka, det du behöver göra är att läsa igenom anmälningsvillkoren, 

fylla i anmälningsblanketten som du finner längre ner på denna sida samt skicka in lite dokument och arbetsprover.

Ansökan

I din ansökan ska det ingå:

Ifylld anmälningsblankett (glöm inte att trycka -Skicka ansökan).

Kopior på gymnasiebetyg (studerar du på gymnasiet så kan du komplettera betyg senare).

Personbevis (laddar du ner på Skatteverkets hemsida)

Arbetsprover. 

Arbetsprover

Vi är såklart nyfikna att se vad du gjort tidigare! 

Arbetsproverna består av minst 5 arbeten (men gärna fler). 3 valfria arbeten och två teckningar, varav en skall vara en studie av en miljö.

 

Du sammanställer dina arbetsprover till en PDF och märker filen med ditt namn. 

Om dina arbeten har titlar, glöm inte att skriva in detta i din PDF. 

Skicka in din ansökan till oss

Din ansökan innehållande arbetsprover, gymnasiebetyg, personbevis mejlar du digitalt till Inredningdesign(snabel-A)basis.se

Antagningsbesked

Vi vill ha din ansökan och arbetsprover senast 6/5 2024. Antagningsprocessen brukar ta ca 2 veckor, när antagningsarbetet är klart skickar vi ut antagningsbesked. Blir du inte antagen i första omgången så hamnar du på reservlistan, alla sökande får en reservplats.  

Bekräftelse av studieplats

När du fått ett skriftligt antagningsbesked från skolan tackar du ja eller nej till studieplatsen genom att betala anmälningsavgiften som skickas till dig tillsammans med antagningsbeskedet.

 

Anmälningsavgiften utgör en delbetalning av terminsavgiften. Den visar att du ämnar delta i utbildningen och att en plats reserverats. Utebliven betalning medför överföring till reservlistan. Ångerrätten på två veckor tillämpas (se nedan), om den sökande tackar nej till studieplatsen senare betalas inte anmälningsavgiften tillbaka.

Sen anmälan

Du har möjlighet att söka en reservplats fram till terminsstart. Vid eventuell platstillgång fördelas studieplatserna löpande från den dag antagningsbeskeden skickats. Ansökan görs på samma sätt som vid ordinarie antagning.

Kurstid 

Utbildningen omfattar 1 200 timmar under två terminer.

Tider 

Av utbildningens totalt 1200 timmar är 700 lärarledda och 500 eget arbete. Det egna arbetet ingår i kurser och delmoment som redovisas tillsammans med huvudläraren. Utbildningen är lagd på 2 terminer, höst och vår. Du studerar må-fr 09.00-16.00.

Terminstider 2024-2025 

Hösttermin 26/8 – 10/1

Vårtermin 13/1 – 30/5   

Avgifter 

Avgiften är 31 500 kr per termin exkl. 1000 kronor i anmälningsavgift. Avgiften faktureras vid varje terminsstart, vid vissa undantag kan betalningen faktureras vid 4 tillfällen per termin.

Merkostnadslån för terminsavgiften

Du som söker studiemedel kan också söka merkostnadslån hos CSN som täcker terminsavgiften. Läs mer på CSN:s hemsida, under rubriken övriga utbildningar. Utbildningen är kompletterande utbildning i kvoten A3. Inom A3-kvoten har du rätt till fyra terminers studielån (max 80 veckor). Studiemedel på Inredningsskolan belastar således inte din högskole- och universitetskvot.

Materialkostnader

Max. 3000 kr. Skolan ger tips på billigare alternativ.

Anmälningsvillkor 

Du bekräftar att du vill ha den erbjudna studieplatsen genom att betala in den anmälningsavgift som faktureras i samband med att du får antagningsbeskedet. Vi tillämpar ångerrätten (se nedan). Om du ångrar att du tackat ja till din studieplats senare än två veckor efter att anmälningsavgiften är inbetald så betalas inte anmälningsavgiften tillbaka. Du kan lämna besked om att du inte vill studera senast två veckor innan kursstart, därefter är du skyldig att betala 50% av det som återstår av utbildningen.

Observera att du anmäler dig till en ettårig utbildning. I händelse av att du på grund av sjukdom som kan styrkas med läkarintyg vill avbryta dina studier, avbryts betalningsförbindelsen. Den studerande faktureras för terminsavgiften fram till dess att läkarintyget inkommit till skolan.

Ångerrätt 

Enligt svensk lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har du 14 dagars ångerrätt från det att du bekräftat att du vill ha en erbjuden studieplats. Det betyder att du utan att ange skäl eller att bli debiterad avgifter har rätt att ångra din anmälan. Ångrar du din anmälan så fyller du i ångerblanketten och mejlar enligt anvisning i blanketten. 

Ångerblankett konsumentverket

Förverkad ångerrätt 

Om du påbörjat deltagande i en aktivitet har du accepterat att avstå din ångerrätt. Avanmälan och avbrutet deltagande: – När ångerrätten förfallit kan du avanmäla dig fram till 14 dagar före start utan att ange orsak eller bli debiterad några avgifter, genom att kontakta oss. – Om du återtar din anmälan innan aktiviteten startat men mindre än 14 dagar före start debiteras du på 10% av årsavgiften. – Om du avbryter ditt deltagande efter terminsstart är du skyldig att betala 50% av det som återstår av utbildningen. – Om skälet till att du avbryter aktiviteten är varaktigt hinder såsom sjukdom styrkt med läkarintyg, avbryts betalningsförbindelsen och den ännu ej utnyttjade delen av terminsavgiften återbetalas. – Inom 30 dagar från det att du avanmält eller avbrutit dina studier enligt ovan ska vi återbetala redan inbetald terminsavgift till dig.

Ansökan till Inredningsarkitektur och Produktdesign - 1 år

Varför behöver du lämna personuppgifter? Dina uppgifter behövs för att vi ska kunna administrera utbildningen och kommunicera med dig. Vi behöver dem också för att kunna tillgodose förordningskrav från Myndigheten för yrkeshögskolan. I Studiefrämjandets integritetspolicy kan du läsa läsa om dina rättigheter gällande hantering av dina personuppgifter.