Kostnärlig fördjupning - 1 år

 

Beskrivning av konstnärlig fördjupning

Konstnärlig fördjupning är en ettårig eftergymnasial heltidsutbildning som är förberedande inför högskola, då den ger en god grund för att söka sig vidare till studier inom konst och design samt andra kreativa yrkesområden. Utbildningen vänder sig till dig som redan har någon form av konstnärliggrundutbildning eller motsvarande. Utbildningen syftar till att djupare söka dina personliga förutsättningar att vidareutveckla konstnärlig självständighet och ett eget självständigt uttryck.

 

Utbildningen har två inriktningar, Grafisk design & illustration och Konst. Som studerande väljer du en av dessa obligatoriska inriktningar. De båda inriktningarna har en huvudlärare som följer din utveckling genom hela utbildningen. Utöver den valda inriktningen sätter du själv samman din utbildning utifrån kurser som ges inom båda ämnesområdena.

 

Den självständiga arbetstiden är en viktig obligatorisk del i utbildningen liksom kroki, presentationsteknik och konstnärlig orientering där du som studerande gör lärarledda besök på aktuella utställningar och blir presenterad för olika konstnärskap.

 

På Fördjupningsåret får du möjlighet att öka förståelsen för resonemang och tankegångar inom konst och design. Du får utveckla din tekniska förmåga, din materialkunskap och dina möjligheter att uttrycka dig muntligt och skriftligt kring ditt arbete. Du tilldelas en egen ateljéplats, till vilken du har tillgång dag- och kvällstid under hela läsåret. 

Kursbeskrivningar:

Kursernas omfattning angivs i veckor. En dag = 0,2. 

Du väljer som studerande en av dessa inriktningar: 

Inriktning konst (9,5v): Utbildningen syftar till att ge den studerande strategier i den egna konstnärliga processen. Den studerande arbetar med tematiska uppgifter individuellt och i grupp under handledning. Rumsliga och muntliga presentationer och samtal om egna och andras verk är centralt. Den studerande ges mycket stöd i sammanställning av arbetsprover och i ansökningar till högskolor.

 

Inriktning Grafisk design och illustration(9,5v): Utbildningen syftar till att stärka det egna visuella uttrycket med berättandet och idéerna i fokus. Den studerande ges stöd för att hitta strategier i konst och designprocessen. Handledning sker individuellt och i grupp. Den studerande ställs inför praktisk problemlösning i olika medier där experiment och analys genomgående är en viktig del av utbildningen. Fördjupning i typografi. Löpande inblick i visuell kommunikation och omvärldsbevakning i ämnet. Den studerande ges mycket stöd i sammanställning av arbetsprover och i ansökningar till högskolor. 

”Jag har verkligen fått lära mig mycket på fördjupningsåret på Basis och det har varit så givande att öva på att sätta min egen och andras konst i kontext.

 

Under hela året fick jag så mycket ord och uttryck av lärare och elever som jag kunde koppla till min egen konst och beskriva den för andra. Det bästa var att jag kunde arbeta massor på mina egna projekt i min ateljé på skolan och samtidigt få testa olika grenar såsom videokonst och installation i projekt med lärare och elever. Fick också hjälp med min portfolio till att söka konsthögskola. Så nöjd med Basis.”

Fanny, studerande på KHIO, Oslo

Övriga obligatoriska kurser är:

 

Konstnärlig orientering (1,5 v) Besök av aktuella utställningar i olika sorters utställningssammanhang. Grupparbeten och samtal om samtidskonst. Bild och textstudium.

 

Kroki (2,9 v) (varje vecka) Fördjupad modellteckning med tyngdpunkt på personligt uttryck Teknikexperiment så att nya uttryck uppstår Modellen i förhållande till rummet Kompositionsövningar Ljus och skugga Färgkroki med olika material.

 

Presentation (3,8v) Sammanställning av arbetsprover. Utställningsarbete. Rummets betydelse i en konstnärlig presentation. Dokumentation av färdiga verk och processer.

 

Självständig ämnesfördjupning (8,7 v). Självständigt arbete vid ateljéplatsen, i huvudsak schemalagt inom kurserna. Avsatt tid för den studerande att hitta rätt förutsättningar för att kunna driva den konstnärliga processen framåt.

 

Övriga kurser: (13,6 v motsvarar 16 v inkl. självständigt arbete, kroki och konstnärlig orientering) Den studerande sätter själv samman sitt schema utifrån de kurser hen vill delta i och förväntas delta i minst 8 veckor.

 

Arylmåleri: 0,9 v. (motsvarar 1 v inkl. självständigt arbete, kroki och konstnärlig orientering) Praktisk färglära. Experiment och metodiska arbetsprocesser där den studerande får reflektera över slumpens betydelse i den konstnärliga processen. Grupparbeten utifrån givna förutsättningar med olika material och metoder.

 

Måleri: 4,3 v (motsvarar 5 v inkl. självständigt arbete, kroki och konstnärlig orientering) Genomgång av oljemåleriets olika material. Workshop utifrån ett filosofiskt dilemma. Utforska gränsen mellan en målning och ett objekt. Måleriet som installation. Måleriprojekt utifrån givet tema. Arbete utifrån återvunnet material.

 

Skulptur: 1,6 v (motsvarar 2 v inkl. självständigt arbete, kroki och konstnärlig orientering) Konstnärlig kommunikation i tredimensionell form. Praktiskt arbete individuellt och i grupp. Förhållandet till material och skala. Formtagning och gjutning.

 

Performance: 0,8 v (motsvarar 2 v inkl. självständigt arbete, kroki och konstnärlig orientering) Undersöka performance som uttrycksform Utveckla metoder att hitta fram till den personliga berättelsen i gestaltningen. Orientering inom området, olika konstnärskap. Framförande av en egen performance.

 

Introduktion av Adobe-programmen: 0,8 v. (motsvarar 1 v inkl. självständigt arbete, kroki och konstnärlig orientering) Introduktion till adobe-programmen. Övningar på olika nivåer utifrån deltagarnas förkunskaper.

 

Video /Premier: 0,8 v. (motsvarar 1 v inkl. självständigt arbete, kroki och konstnärlig orientering) Genomgång av videoprogrammet Premier. Arbete och presentation av egna videoverk under handledning.

 

Illustration: 2,7 v. (motsvarar 2 v inkl. självständigt arbete, kroki och konstnärlig orientering) Givna tidsbegränsade illustrationsuppgifter, slumpvis genererade för att efterlikna arbetslivets villkor. Abstrakta koncept och uppgifter där metoden har olika fokus.

 

Animation: 1,7 v ((motsvarar 2 v inkl. självständigt arbete, kroki och konstnärlig orientering) Olika animationsmoment. Genomgång av handtecknad animation i Photoshops timeline. Animera valfria projekt under handledning.