Inredningsarkitektur och produktdesign - 1 år

Basis utbildning för Inredningsarkitektur och produktdesign är förberedande eftergymnasial utbildning som vänder sig till dig som vill utvecklas inom inredning, rumslig gestaltning, formgivning och produktdesign i syfte att söka högskoleutbildning.Utbildningen vilar på den konstnärliga grund som har en lång tradition på Basis Konstskola. Ditt sätt att se och tänka kring ditt seende är den centrala byggstenen under din studietid hos oss. Undervisningen är schemalagd och lärarledd med moment av självständigt arbete.

Våra lärare är alla yrkesverksamma inredare, designers och konstnärer med lång pedagogisk erfarenhet. Utbildningens upplägg bygger på olika inrednings och design moment som fördjupas i form av blockundervisning. Det självständiga arbetet är kopplat till olika kursmoment och handleds och redovisas tillsammans med utbildningens huvudlärare. Genom hela utbildningen ges regelbundet konst undervisning som syftar till att utveckla elevens seende och känsla för form, rum, färg och förmåga till visuell gestaltning. Utbildningen ger en god grund för att söka högskolestudier inom inredningsarkitektur, rumslig gestaltning, arkitektur, produktdesign, industridesign och scenografi m.m.

Tider: Av utbildningens totalt 1200 timmar är 700 lärarledda och 500 eget arbete. Det egna arbetet ingår i kurser och delmoment som redovisas tillsammans med huvudläraren. Utbildningen är lagd på 2 terminer, höst och vår. Du studerar må-fr 09.00-16.00.

Kursavgift: Inredningsskolans avgift är 31 500 kr per termin exl. 1000 kronor i anmälningsavgift. Avgiften faktureras vid varje terminsstart, vid vissa undantag kan betalningen faktureras vid 4 tillfällen per termin. Du som söker studiemedel kan också söka merkostnadslån hos CSN som täcker terminsavgiften. Läs mer på CSN:s hemsida, under rubriken Övriga utbildningar. Utbildningen är kompletterande utbildning i kvoten A3. Inom A3-kvoten har du rätt till fyra terminers studielån (max 80 veckor). Studiemedel på Inredningsskolan belastar således inte din högskole- och universitetskvot.

Vi är glada över att våra studerande år 2023 antagits till:

– 4 studerande antagna till Konstfack

– 2 studerande antagna till HDK

– 2 studerande antagna till Malmstens möbeldesign

– 5 studerande antagna till Beckmans

”Jag gick utbildningen inredningsarkitektur och Produktdesign, 1 år med mål att utveckla mina kunskaper för att göra arbetsproverna till konstfacks kandidatprogram i industridesign, där jag studerar idag. För mig var det viktigt att läsa på en konstskola för att sätta fokus på den konstnärliga delen av design och gestaltning. I utbildningen lärde jag mig mycket på kort tid och jag fick lära mig det som behövdes och lite till för att klara av arbetsproverna. Några i min klass tog en paus från sitt arbete och någon kom rakt från gymnasiet, en del var där som jag, med mål på högskola. Det är en tillåtande miljö, lärarna har hög kompetens och ledningen är personlig och hjälpsam. Jag rekommenderar alla att söka till BASIS, oavsett var du kommer från eller var du är på väg kommer du komma ut som en rikare person.”

Malin Wiklund, studerande läsåret 20-21.